En weekend med bl.a. Svedehytte Ceremoni på Samsø …

Vinteren er så småt ved at slippe sit tag

Selvom vinteren har været meget mild har jeg været indendørs denne vinter.

Drømmeverdenen har kaldt og gjort et stort indhug i mine vågne timer. Nat og dag finder igen sin tydelige karaktertræk frem og vågenheden træder tydeligere frem. Vinterens mørke og stille stunder slipper endnu ikke helt sit tag. Men forårets spillevende friskhed synger og spættens rytmiske hamren vækker mig om morgenen.

For et år siden boede jeg på Mellem-Rummet, der ligger på Samsø lige syd for Sælvig havn. Peder Viladsen, der ud over at eje mellem-rummet også laver og arrangerer  og faciliterer kurser, synes det ville være interessant med en svedehytte i forbindelse med sine mande kurser.

Nu er Svedehytten aktuelt igen. Men hvor det tidligere har været forbeholdt Peders mande grupper, så er de kommende arrangementer åbne for både kvinder og mænd.Vi vil gerne udvide muligheden for at bruge steddets særlige atmosfære til at forlænge dit udbytte af dine kursus aktiviteter. Både som underviser og som deltager på kurser i personlig udvikling.

Jeg har i nogen tid søgt en model for hvordan jeg kunne stille min viden og kompetence til rådighed for flere. Den normale kursus form er ikke egnet for det jeg gerne vil,  da der er behov for et længere forløb. Et sådant forløb kan meget hurtigt blive en bekostelig afære. Derfor har jeg åbnet for at skabe nogle mindre bropiller. Støttepunkter der kan danne fundamet for din fortsatte udvikling og sætte skub i din transformation. Samtidigt er det vigtigt at understrege det essentielle i at skabe et fællesskab om kring vor fælles bestræbelser på at udfolde vort fællespotentiale.

Min ide er at skabe et fællesskab omkring personlig udvikling, der understøtter den forandring der er igang i den enkelte. De af jer, der har arbejdet med mig tidligere, kender til nogle af mine arbejdsmetoder og strukturen. Det er mit ønske at det arbejde må blive mere tilgængeligt.

Det gør vi nu en indsats for.

Vi tilbyder 2 weekender i år 2016. Hvis det bliver en succes fortsætter vi med to årlige arrangementer på Mellem-Rummet. Men derudover

Tanken er at skabe et lærende fællesskab, der kan udfordre det bestående og styrke det nye. Både i den enkeltes liv og i  fællesskabets daglige gøren og laden. Vi vil tage udgangspunkt i bevidstheden om, at vi alle er forbundet og uadskillelige. I forlængelse af dette vil vi søge at skabe en praksis, der understøtter denne viden. For at styrke dette vil vi arbejde med protokoller og andre værktøjer til at nære et fortroligt, styrkende fællesskab.

Tema til debat kunne være:

bevidsthed, ansvar, integritet, ærlighed, åbenhed, forventning,

Hvad er bevidsthed? Hvad vil det sige at være en bevidst medskaber af mit liv?

Hvad vil det f. eks. sige at tage ansvar? Hvad kan jeg egentlig tage ansvar for?

Hvad er grænser? Hvad er min grænse i forhold til tanker, følelser, handlinger? Krop, sind og ånd? og hvordan ved jeg det?

Invitationen

… vi vil gerne invitere dig til et åbent og udviklende fællesskab med klare protokoller, for hvordan vi deler og lærer bedst sammen. Så kom og byd ind med dine meninger, synspunkter og behov. Der bliver rig mulighed for at lære. Det må gerne være sjovt samtidigt. Hvis du er i tvivl om det er noget for dig er du velkommen til at kontakte mig.

På sigt er det mit ønske, at skabe et levedygtigt lærende fællesskab, hvor der tryghed og tillid til at dele oprigtigt og villigt byde ind med den erfaring og viden, vi hver især går med.

Prisen

Det er lykkes at blive enige om en pris der skulle gøre det muligt for de fleste at være med.

En samlet pris på 1995,-kr for kursus, kost og logi er kun mulig fordi Peder også er gået med på udfordringen og har valgt at give ideen en chance, som et tilbud både til gamle og nye brugere af stedet. Der er kun plads til ca. 20 deltagere. Så hvis du er intereseret skal du bare skynde dig at give besked.

Det første event vil være allerede den 1. april til den 3. april og du kan læse mere på Mellem-Rummets hjemmeside.

Den næste er planlagt den 30. September til den 2. Oktober 2016.