Art of Transformation Samsø

Kom til Samsø of søg din indre Kilde til forandring
Ilse mades hellige kilde

Art of tranformation Samsø handler også om oprigtighed, integritet og handlekraft. Personlig autoritet og gennemslagskraft.
Hen over vinteren 2016 /2017 tilbyder vi åbne workshops den første weekend i måneden.

Weekenderne er baseret på “Hjertets Disciplin”, også kendt som “De 9 Krigerdiscipliner”.
Et naturligt succesmønster der træder i kraft under de rette omstændigheder. Vi arbejder med “rette sol” og det personlige ansvar og det bevidste valg.
Art of Transformation Samsø tilbyder viden, værktøj og træning i De 9 Krigerdiscipliner, der er baseret på den ældste viden og den nyeste forskning.
Med udgangspunkt i de fremmødte deltageres erfaring og historier arbejder vi med at transformere modstanden i dit liv.

Der vil som tidligere være en åben agenda, som vi tilpasser i forhold til deltagere, temaer og erfaringer.

Formål:
Formålet med De 9 Discipliner er at blive en mere bevidst medskaber af dit liv.
Disciplinerne beskriver en naturligt forekommende aktivitet i en bestemt struktur, der understøtter dit eget naturlige succesmønster.
Ved at være mere bevidst om dem kan du vælge at skabe bedre betingelser for udfoldelsen af dit fulde potentiale.

Mål:
Mere bevidste valg og større livskvalitet. Større gennemslagskraft og mere permanent forandring (transformationen).

Indhold:
Fællesskab – Kreativitet – Balance
Holdning – Helhed – Handling
Opmærksomhedstræning
Personlig frihed
Krigerdisciplin
Strukturer til at understøtte det nye i dit liv
Ceremoni og symbolske handlinger

Værktøjer:
Meditation
Åndedrætsøvelser
ZenShiatsu (et fokuseret kropsarbejde med fokus på en situation du vil transformere)
m.m.

Pris:
For enkelt-tilmelding med ret til at invitere een ny gæst med til kostpris = 1995,- kr/weekend.
Ved tilmelding til flere gentagne weekender 3-5 weekender =
1675,- kr/weekend.

Hvem:
Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage.
Du skal dog være indstillet på at investere i dig selv og arbejde for at udfolde dit livspotentiale.

Kost og logi:
Der vil som tidligere blive serveret sund og økologisk mad og der vil også være plads til stilhed og reflektion.
Overnatning foregår i hytter og campingvogne.